Theo Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011, số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 và số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 về việc công nhận năng lực khảo thí của 10 đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm có các đơn vị sau:

1. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Trường Đại học Hà Nội

3. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

4. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

5. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

6. Trường Đại học Thái Nguyên

7. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

8. Trường Đại học Vinh

9. Trường Đại học Cần Thơ

10. Trung tâm SEAMEO RETRAC

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0902.158.007